• Bohema Jazz Club Olsztyn

    foto - Kszysztof Skłodowski

Copyright by Broda 2005